Kontakt

dr Grzegorz Osiński
dr Grzegorz Osiński fizyk kwantowy, informatyk, kognitywista
Absolwent Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gdzie w 2000 roku obronił pracę doktorską. W latach 2001 -2002 stypendysta w projekcie COCOMO realizowanym w Technical University w Kaiserlautern natomiast w latach 2002-2003 stypendysta National Research Council w laboratoriach NASA/JPL w Pasadenie w Kalifornii. Obecnie pełni funkcję kierownika Instytutu Informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Naukowo zajmuje się analizą nieliniowych modeli chaotycznych w naukach medycznych i psychologii eksperymentalnej. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących zastosowania algorytmów numerycznych w badaniach eksperymentalnych mózgu. Obecnie zajmuje się kognitywnymi zagadnieniami percepcji w odbiorze komunikatów wizualnych. Współpracował z zespołem prof. Włodzisława Ducha w projektach dotyczących badania dynamiki systemów neuronalnych oraz symulacji korelatów neuronalnych. Autor i współautor popularnych interdyscyplinarnych pozycji książkowych m.in.: „Neurologia kliniczna w praktyce. Homeostat mózgu”, „Chaos w głowie. Mózg i życie” oraz „Pień mózgu – oś życia”. Współautor portalu Wizualizacja informacji oraz Transhumanizm. Spotkajmy się w przyszłości.
Bartosz Zbucki
Bartosz ZbuckiInformatyk, informatyk medialny, obsługa techniczna strony
Absolwent ZSE im. Marii Dąbrowskiej na profilu technik informatyk oraz WSKSiM na kierunku Informatyka medialna. Interesuje się fotografią, wideografią i teatrem.
Robert Tchórzewski
Robert Tchórzewski Elektronik, informatyk medialny, obsługa strony
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, mgr inż. spec. Elektroniczna Aparatura Radiowo-Telewizyjna . Obecnie student WSKSiM na kierunku Informatyka Medialna. Interesuje się religią i starymi komputerami.
Janusz Argasiński
Janusz Argasiński
Interesuje się filozofią (Arystotelizm i Tomizm), informatyką oraz sztuką.
dr Monika Szetela
dr Monika Szetela
absolwentka teologii, pracy socjalnej, doradztwa zawodowego i politologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Przez rok mieszkała wśród plemienia Baganda w środkowej Ugandzie. Od 2009 r. związana z Fundacją Usłyszeć Afrykę, dla której realizowała pierwszy fundacyjny projekt „Kyabishaga Orphanage Center” wśród ugandyjskich sierot. Członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Redaktor naczelny młodzieżowego miesięcznika „Wzrastanie”. Obecnie pełni funkcje kierownika zakładu Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz opiekuna studenckiego Koła Naukowego Medioznawców. Autorka książki „Pułapki poprawności politycznej”.
Angelika Regulska
Angelika Regulska
Studentka Informatyki Medialnej w WSKSiM.
Emanuela Kwaśniak
Emanuela Kwaśniak
Technik cyfrowych procesów graficznych, Informatyk medialny.
Staże w firmach poligraficznych oraz praktyka w radiu oraz w telewizji. Ukończone kursy tj. European Computer Driving Licence. Zainteresowania: Sztuczna inteligencja, podróże i świat.